نوامبر 27, 2015

نحوه ی پارک کردن دامین در هاست لینوکس

برای  پارک کردن دامنه:
نوامبر 20, 2015

روش ایجاد دیتابیس Mysql در هاست لینوکس در DirectAdmin

ایجاد دیتابیس Mysql در هاست لینوکس به روش زیر انجام می شود :
نوامبر 18, 2015

نحوه Backup و Restore در هاست لینوکس در DirectAdmin

برای تهیه بکاپ (Backup) از وب سایت خود در کنترل پنل دایرکت ادمین به روش زیر عمل کنید :
نوامبر 14, 2015

نحوه ی ایجاد ساب دامین در هاست لینوکس در cPanel

آموزش ساخت subdomain در هاست cPanel
نوامبر 13, 2015

ایجاد دیتابیس Mysql در هاست لینوکس در کنترل پنل cPanel

آموزش ساختپایگاه داده و نام کاربری MySQL در cPanel.
نوامبر 27, 2015

نحوه ی پارک کردن دامین در هاست لینوکس

برای  پارک کردن دامنه:
نوامبر 20, 2015

روش ایجاد دیتابیس Mysql در هاست لینوکس در DirectAdmin

ایجاد دیتابیس Mysql در هاست لینوکس به روش زیر انجام می شود :
نوامبر 18, 2015

نحوه Backup و Restore در هاست لینوکس در DirectAdmin

برای تهیه بکاپ (Backup) از وب سایت خود در کنترل پنل دایرکت ادمین به روش زیر عمل کنید :
نوامبر 14, 2015

نحوه ی ایجاد ساب دامین در هاست لینوکس در cPanel

آموزش ساخت subdomain در هاست cPanel
نوامبر 13, 2015

ایجاد دیتابیس Mysql در هاست لینوکس در کنترل پنل cPanel

آموزش ساختپایگاه داده و نام کاربری MySQL در cPanel.
نوامبر 13, 2015

تهیه بک آپ MySQL و نحوه برگرداندن آن در هاست لینوکس در cPanel

آموزش Backup و Restore کردن پایگاه داده ها در cPanel.
نوامبر 11, 2015

نحوه تهیه بک آپ در هاست لینوکس در cPanel

آموزش تهیه بکاپ کلی از اطلاعات خود در کنترل پنل cPanel.
نوامبر 7, 2015

نحوه تغییر سطح دسترسی فایلها در هاست cPanel

آموزش تغییر سطح دسترسی (permission) فایلها در هاست cPanel
نوامبر 6, 2015

چرخه حیات دامنه های ir

نمودار فوق چرخه حیات دامین های IR را طبق قوانین پژوهشگاه دانشهای بنیادی / مرکز ثبت دامنه های آی آر / www.nic.ir نشان می دهد.
پنل کاربری