20000+


فروش
22+


کشور
70+


پلن
3+


پنل مدیریت
 

سرور مجازی (VPS) چیست ؟‌


سرور مجازی یا وی پی اس بصورت VPS مخفف عبارت Virtual Private Server به معنی سرور مجازی خصوصی است. سرور مجازی بخشی از یک سرور اختصاصی کامل است. اینکار با مجازی سازی انجام می شود. به اینصورت که یک سرور به چند بخش تقسیم میشود که مقاصد مختلف از آنها استفاده کرد. با توجه به اینکه منابع یک سرور کامل به چند بخش تقسیم می شود اغلب و در شرایط یکسان، هزینه خرید سرور مجازی نسبت به سرور اختصاصی پایین تر است.

 


 • Pulsar
 • USA

 • 15.3 $
 • month
 • 2 CPU Cores
 • 2GB RAM
 • 40 GB SSD RAID 10
 • 1000GB Bandwidth


 • Quasar
 • USA

 • 26 $
 • month
 • 4 CPU Cores
 • 6 GB RAM
 • 120GB SSD RAID10
 • 3000GB Bandwidth


 • STANDARD
 • Linux VPS USA

 • 12.5 $
 • month
 • CPU Cores 2
 • Disk Space 20 GB SSD
 • RAM 2 GB
 • Bandwidth 1 TB


 • BUSINESS
 • Linux VPS USA

 • 17.5 $
 • month
 • CPU Cores 2
 • Disk Space 40 GB SSD
 • RAM 4 GB
 • Bandwidth 1 TB


 • PRO
 • Linux VPS USA

 • 42 $
 • month
 • CPU Cores 3
 • Disk Space 80 GB SSD
 • RAM 6 GB
 • Bandwidth 2 TB


 • ELITE
 • Linux VPS USA

 • 59 $
 • month
 • CPU Cores 4
 • Disk Space 120 GB SSD
 • RAM 8 GB
 • Bandwidth 2 TB


 • STANDARD
 • Linux VPS INDIA

 • 17 $
 • month
 • CPU Cores 2
 • Disk Space 20 GB SSD
 • RAM 2 GB
 • -
 • Bandwidth 1 TB


 • BUSINESS
 • Linux VPS INDIA

 • 33 $
 • month
 • CPU Cores 2
 • Disk Space 40 GB SSD
 • RAM 4 GB
 • 1 Additional IP
 • Bandwidth 1 TB


 • PRO
 • Linux VPS INDIA

 • 65 $
 • month
 • CPU Cores 3
 • Disk Space 80 GB SSD
 • RAM 6 GB
 • 1 Additional IP
 • Bandwidth 2 TB


 • ELITE
 • Linux VPS INDIA

 • 89 $
 • month
 • CPU Cores 4
 • Disk Space 120 GB SSD
 • RAM 8 GB
 • 1 Additional IP
 • Bandwidth 2 TB


 • IR1
 • IRAN

 • 199 هزار تومان
 • ماهانه
 • 1 CPU Cores
 • RAM 1 GB
 • Hard HDD 40 GIG
 • Bandwidth 100 GB


 • IR2
 • IRAN

 • 299 هزار تومان
 • ماهانه
 • 1 CPU Cores
 • RAM 2 GB
 • Hard HDD 80 GIG
 • Bandwidth 100 GB


 • IR3
 • IRAN

 • 350 هزار تومان
 • ماهانه
 • 1 CPU Cores
 • RAM 3 GB
 • Hard HDD 100 GIG
 • Bandwidth 100 GB


 • IR4
 • IRAN

 • 520 هزار تومان
 • ماهانه
 • 2 CPU Cores
 • RAM 4 GB
 • Hard HDD 150 GIG
 • Bandwidth 100 GB
پنل کاربری