تهیه بک آپ MySQL و نحوه برگرداندن آن در هاست لینوکس در cPanel

آموزش Backup و Restore کردن پایگاه داده ها در cPanel.

» تهیه فایل بک آپ دیتابیس MySQL:

1- ورود به کنترل پنل هاست cPanel

 

 

2- کلیک بر روی گزینه Backup Wizrad

3- کلیک بر روی گزینه Backup

 

 

 

4- کلیک بر روی گزینه MySQL Databases

 

 

 

5- کلیک بر روی دیتابیس مورد نظر و دانلود فایل بک آپ دیتابیس

 

 

» بازگرداندن فایل بک آپ دیتابیس MySQL:

1- ورود به کنترل پنل هاست cPanel
2- کلیک بر روی گزینه Backup Wizrad

 

 

 

3- کلیک بر روی گزینه Restore

 

 

4- کلیک بر روی گزینه MySQL Databases

 

 

 

5- کلیک بر روی دکمه Browse و انتخاب فایل دیتابیس از روی کامپیوتر

6- کلیک بر روی دکمه Upload