سبد خرید ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


بیش از 1000 پسوند جدید توسط شیراز تکنولوژی ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.Ninja .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
جهت محاسبه نرخ ریالی قیمت ها قیمت های مربوطه را در 205000 ریال ضرب کرده ونرخ نهایی را بدست آورید.
در صورتی که مایل هستید دامنه در سیستم خاصی ثبت شود، قبل از سفارش با بخش دامنه در ارتباط باشید.
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های برند، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.xyz
1.00USD
1 سال
10.65USD
1 سال
10.65USD
1 سال
.top
7.99USD
1 سال
7.99USD
1 سال
7.99USD
1 سال
.pw
0.99USD
1 سال
20.39USD
1 سال
20.39USD
1 سال
.co
25.74USD
1 سال
25.74USD
1 سال
25.74USD
1 سال
.com
8.16USD
1 سال
8.16USD
1 سال
8.16USD
1 سال
.info
5.00USD
1 سال
12.49USD
1 سال
12.49USD
1 سال
.us
7.49USD
1 سال
7.49USD
1 سال
7.49USD
1 سال
.asia
12.99USD
1 سال
12.99USD
1 سال
12.99USD
1 سال
.me
23.99USD
1 سال
23.99USD
1 سال
23.99USD
1 سال
.eu
3.00USD
1 سال
8.13USD
1 سال
8.13USD
1 سال
.pro
3.50USD
1 سال
13.99USD
1 سال
13.99USD
1 سال
.net
10.99USD
1 سال
10.99USD
1 سال
10.99USD
1 سال
.org
10.00USD
1 سال
11.12USD
1 سال
11.12USD
1 سال
.tech
39.99USD
1 سال
39.99USD
1 سال
39.99USD
1 سال
.online
30.99USD
1 سال
30.99USD
1 سال
30.99USD
1 سال
.shop
0.07USD
1 سال
30.15USD
1 سال
30.15USD
1 سال
.ca
12.00USD
1 سال
12.00USD
1 سال
12.00USD
1 سال
.events
23.99USD
1 سال
23.99USD
1 سال
23.99USD
1 سال
.company
6.00USD
1 سال
6.00USD
1 سال
6.00USD
1 سال
.space
1.00USD
1 سال
20.00USD
1 سال
20.00USD
1 سال
.date
23.99USD
1 سال
23.99USD
1 سال
23.99USD
1 سال
.win
23.99USD
1 سال
23.99USD
1 سال
23.99USD
1 سال
.de
5.75USD
1 سال
5.75USD
1 سال
5.75USD
1 سال
.site
22.99USD
1 سال
22.99USD
1 سال
22.99USD
1 سال
.ru
7.00USD
1 سال
7.00USD
1 سال
7.00USD
1 سال
.work
6.50USD
1 سال
6.50USD
1 سال
6.50USD
1 سال
.gallery
16.99USD
1 سال
16.99USD
1 سال
16.99USD
1 سال
.org.uk
8.29USD
1 سال
8.29USD
1 سال
8.29USD
1 سال
.download
23.99USD
1 سال
23.99USD
1 سال
23.99USD
1 سال
.today
16.99USD
1 سال
16.99USD
1 سال
16.99USD
1 سال
.se
19.75USD
1 سال
19.75USD
1 سال
19.75USD
1 سال
.biz
12.59USD
1 سال
12.59USD
1 سال
12.59USD
1 سال
.toys
39.99USD
1 سال
39.99USD
1 سال
39.99USD
1 سال
.ws
21.99USD
1 سال
21.99USD
1 سال
21.99USD
1 سال
.center
16.50USD
1 سال
16.50USD
1 سال
16.50USD
1 سال
.news
21.00USD
1 سال
22.00USD
1 سال
22.00USD
1 سال
.mobi
5.00USD
1 سال
16.49USD
1 سال
16.49USD
1 سال
.at
11.76USD
1 سال
11.76USD
1 سال
11.76USD
1 سال
.gdn
10.99USD
1 سال
10.99USD
1 سال
10.99USD
1 سال
.cafe
23.99USD
1 سال
24.39USD
1 سال
24.39USD
1 سال
.email
16.50USD
1 سال
16.50USD
1 سال
16.50USD
1 سال
.life
24.99USD
1 سال
24.99USD
1 سال
24.99USD
1 سال
.lu
18.89USD
1 سال
18.89USD
1 سال
18.89USD
1 سال
.link
8.99USD
1 سال
8.99USD
1 سال
8.99USD
1 سال
.click
9.00USD
1 سال
9.00USD
1 سال
9.00USD
1 سال
.io
35.95USD
1 سال
35.95USD
1 سال
35.95USD
1 سال
.host
76.99USD
1 سال
76.99USD
1 سال
76.99USD
1 سال
.luxury
490.00USD
1 سال
490.00USD
1 سال
490.00USD
1 سال
.ai
125.20USD
2 سال
125.20USD
2 سال
125.20USD
2 سال
.es
7.38USD
1 سال
7.38USD
1 سال
7.38USD
1 سال
.no
15.00USD
1 سال
15.00USD
1 سال
15.00USD
1 سال
.cloud
18.99USD
1 سال
18.99USD
1 سال
18.99USD
1 سال
.store
49.00USD
1 سال
51.00USD
1 سال
51.00USD
1 سال
.cc
11.00USD
1 سال
11.00USD
1 سال
11.00USD
1 سال
.nz
13.00USD
1 سال
13.00USD
1 سال
13.00USD
1 سال
.name
8.45USD
1 سال
8.45USD
1 سال
8.45USD
1 سال
.city
17.09USD
1 سال
17.09USD
1 سال
17.09USD
1 سال
.website
7.00USD
1 سال
17.10USD
1 سال
17.10USD
1 سال
.in
8.49USD
1 سال
8.49USD
1 سال
8.49USD
1 سال
.media
26.00USD
1 سال
26.00USD
1 سال
26.00USD
1 سال
.it
10.15USD
1 سال
10.15USD
1 سال
10.15USD
1 سال
.show
26.00USD
1 سال
26.00USD
1 سال
26.00USD
1 سال
.agency
18.00USD
1 سال
18.00USD
1 سال
18.00USD
1 سال
.ae
34.03USD
1 سال
34.03USD
1 سال
34.03USD
1 سال
.academy
27.00USD
1 سال
27.00USD
1 سال
27.00USD
1 سال
.land
27.00USD
1 سال
27.00USD
1 سال
27.00USD
1 سال
.network
17.50USD
1 سال
17.50USD
1 سال
17.50USD
1 سال
.app
15.50USD
1 سال
15.50USD
1 سال
15.50USD
1 سال
.trade
24.00USD
1 سال
24.00USD
1 سال
24.00USD
1 سال
.ir
0.30USD
1 سال
0.30USD
1 سال
0.30USD
1 سال
.id.ir
0.30USD
1 سال
0.30USD
1 سال
0.30USD
1 سال
.bet
15.99USD
1 سال
15.99USD
1 سال
15.99USD
1 سال
.travel
110.00USD
1 سال
110.00USD
1 سال
110.00USD
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains